Hiển thị một kết quả

Liên hệ

Phụ gia thức ăn hỗn hợp phosphate cho cá tra/rô phi. MTR-80P là chất bảo vệ lạnh bạn cần cho cá trong kho đông lạnh.