NHÀ CUNG CẤP UY TÍN
PHỤ GIA CHẾ BIẾN TÔM, CÁ TRA, MỰC VÀ BẠCH TUỘC

Bắt đầu từ năm 2001, chúng tôi là công ty đầu tiên đưa phụ gia NON PHOSPHATE, cụ thể là MTR-79, NFOS được sử dụng trong Tôm và Cá tra vào Việt Nam. Sau hơn 20 năm, chúng tôi vẫn là nhà cung cấp hàng đầu đáng tin cậy cho tất cả các nhà máy thủy sản tại Việt Nam.

SẢN PHẨM

SỨ MỆNH

Áp dụng kiến thức chuyên môn
để thách thức các giới hạn của công nghệ chế biến thực phẩm