Hiển thị một kết quả

Liên hệ

Phụ gia thực phẩm không phốt phát, không E500 cho thị trường cá tra/cá thịt cao cấp. CHIANO mang lại hương vị tuyệt vời trong khi thu được sản lượng cá khá. Nó duy trì kết cấu cá và thích hợp cho các đơn đặt hàng ngâm hạn chế.