Hiển thị một kết quả

Liên hệ

Phụ gia thức ăn không chứa phosphate, non E500 chuyên dùng cho tôm. Thích hợp cho thị trường cao cấp yêu cầu sử dụng tối thiểu chất phụ gia